Τα Νήπια της Ψερίμου

==============1972-1973================

Μικές Τρικοίλης, Γιάννης Τρικοίλης, Νικόλας Τρικοίλης, Παναγιώτης Τρικοίλης, Παππάς casa Βούλης, Χρήστος Σβύνος του Κώστα, Πέτρος Μαμουζελλος, Δρόσος Σβύνος.