Πάνος Ιωαννίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Πάνος Ιωαννίδης
Νομικός, Ανεξάρτητος υπερκομματικός Πολιτευτής

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου το 1946 και είναι Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος.

Αποφοίτησε του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Βιομηχανική Χημεία. 

Είναι νυμφευμένος και έχει δύο υιούς και τέσσερα εγγόνια. 

Το 1969 δημιούργησε βιομηχανική επιχείρηση, η οποία χάθηκε μαζί με κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο το 1974, όταν τα τουρκικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αμμόχωστο.

Έκτοτε κατοικεί στη Λευκωσία. H οικογενειακή επιχείρηση αναβίωσε στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας.

Διετέλεσε:

  • Σύμβουλος της «Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως» και του «Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου», 
  • Αντιπρόεδρος της «Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων» και
  • Πρόεδρος του «Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών», της «Ένωσης Βιομηχάνων», της «Ένωσης Προσφύγων & Εκτοπισμένων» και της υπερκομματικής πολιτικής «Κίνησης για Ελευθερία & Δικαιοσύνη στην Κύπρο».

Από το 1964 και για 54 χρόνια, υπηρέτησε ως Έφεδρος Αξιωματικός στην Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποδεσμεύτηκε το 2018, με τον βαθμό του Ταγματάρχη. 

Έχει μετριοπαθείς πολιτικές απόψεις και είναι ενεργά πολιτικοποιημένος. Τεκμηρίωσε ως καταστροφικό το «Σχέδιο Αννάν για επίλυση του κυπριακού ζητήματος» και εργάστηκε έντονα για την απόρριψη του κατά το Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004. 

Έχει διαρκή και ανεπηρέαστο δημόσιο λόγο, με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την απελευθέρωση της Κύπρου και τη διασφάλιση όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για κάθε νόμιμο Κύπριο.

IN ENGLISH:

Panos Ioannides
Lawyer, Independent non-partisan Statesman

He was born in Famagusta, Cyprus in 1946 and he is Greek Orthodox. 

He graduated the Greek Gymnasium of Famagusta and the Law School of Athens University. In his post-graduate studies he specialized in Business Administration and Industrial Chemistry.

He is married, with two sons and four grandchildren.

In 1969 he founded an industrial firm in the city of Famagusta, which was occupied along with all other family assets by the Turkish Occupation forces in 1974.

Since then he moved with his family to Nicosia. The Family Business revived at the Larnaca Industrial Area.

He served as:

  • Director of the “Cyprus Development Bank” and of the “Famagusta Chamber of Commerce & Industry”,
  • Vice President of the “Cyprus Employers & Industrialists Federation”, and
  • President of the “Cyprus Plastics Industrialists Association”, of the “Union of Cyprus Industrialists”, of the “Union of Refugees & Displaced Persons of Cyprus”, and of the non-partisan political “Movement for Freedom & Justice in Cyprus”.

Since 1964 and for 54 years he served the National Guard of The Republic of Cyprus as a Reserve Officer. He was released in 2018 with the rank of Major in Reserves.

He has moderate political views and is politically active. He studied thoroughly the “Annan Plan for the solution of the Cyprus Issue”, and worked hard for its rejection at the Referendum of 24th April 2004.

He has intense and unbiased political involvement, aiming exclusively the amplification of the European Republic of Cyprus, the liberation of the Country, and the safeguarding of all human rights for every legitimate Cypriot.

Kind regards,

Panos Ioannides