ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΙΤΗ, 29/01/19


Οι κλειστές πόρτες του Πολεμικού Μουσείου για την Ελληνική ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 29/1/19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ – Συνεντεύξεις