Οι δύο μαθητές για τους οποίους οι Έλληνες, το ΙΗΑ, και Δωρητές, διασποράς και μη, ανακαινίζουν το σχολείο

..