ΙΩΑΝΝHΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ CV


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννήθηκε τ 1935 ες τν ροανία Καλαβρύτων. Τ παιδικά του χρόνια συνέπεσαν μ τν γερμανικ κατοχ κα τ φηβικά του μ τν μφύλιον, στεβίωσε μόνον πτώχεια, πείνα, φόβον, κατατρεγμόν, καταδιώξεις στ γύρω βουνά.

γκατέλειψε τ χωριό του κα ς νταρτόπληκτον παιδ προσελήφθη ες τν θήνα ς πάλληλος πωλήσεως ρούχων, μ μοιβν τν ξασφάλισιν πνου κα φαγητο.

μως τ φεντικό του το τ στεροσε λα, κόμη κα τ φς το σβηνε καδν μποροσε ν διαβάσ, τν δερνε, μέχρι πο κα  κόρη κα  νηψι τοῦἀφεντικο του το καναν νήθικες προτάσεις, χωρς ν ποκύψ!!!!!….ποχρεώθηκε ν φύγ κα μ δανεικ χρήματα προμηθεύετο φάρμακα κα τὰἐμπορευόταν μ κατοντάδες φαρμακεα ες τ Λεκανοπέδιον ττικς, τν μέρα, ἀλλ κα τν νύκτα τ διανυκτερεύοντα, μ μία διακοπ μόνον δι νπαρακολουθ τ Νυκτερινν Γυμνάσιον.  Τοιουτοτρόπως, δν χόρτασε μία νύκτα πνο. Οπελάτες του τν ποκαλοσαν «παιδέμπορα»!!!!!!.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (1) Ο Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΩΣ«ΠΑΙΔΕΜΠΟΡΑΣ»

Ες τν Γερμανίαν συνέχισε σπουδάζων Οκονομικς & Πολιτικς πιστμες, Κοινωνιολογία κα λοιπά, ργαζόμενος ταυτοχρόνως σ κάθε εδους ντιμον ργασίαν, μέχρις του προσελήφθη π τότε τν μοσπονδιακν πουργν

Δικαιοσύνης κα μετέπειτα Πρόεδρον τς Δημοκρατίας τς Γερμανίας Gustav Walter Heinemann ς μεταφραστς δι τν πεξεργασίαν το Γενικο ρχείουγκληματιν Πολέμου, σον φορ τν λλάδα, κα ν συνεχεί ς πίσημος μεταφραστς ες λην τν Γερμανίαν.

ργότερον δρυσεν ες τν Βόννην Γερμανίας Γραφεον Εσαγωγν – ξαγωγν – ντιπροσωπειν κα ργαζόμενος νω τν 70 τν, μ τεράστιες στερήσεις κα οκονομίες, δημιούργησε περιουσίαν πο τν διαθέτει δι κοινωφελ ργα κα νθρωπιστικς βοήθειες, τς ποες ρχισε μ ποστολν π τν Βόννην Γερμανίας πρς τ Πατριαρχεον τς Σερβίας τ τος 1992 κατ τν πόλεμον τς διαλύσεως τς πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ο βοήθειες ατς μέσ τοσυσταθέντος

π το κ. ναγνωσυτοπούλου Διορθοδόξου Συνδέσμου « πόστολος Παλος» περέβησαν πλέον τος 100.000 τόνους ν τν φήλιον κα σχάτως προορίζονται μόνον δι τος νδεες συνέλληνες. λη τν περιουσία του τν χει δωρίσει ες τ δρυμα Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν (Προεδρικν Διάταγμα π 17.9.1997 – ΦΕΚ 853Β/1997).

Τ δρυμα χει νεγείρει ες μνήμην γίου Νέου σιομάρτυρος Παύλου το ξροανίας Καλαβρύτων, ες τν γενέτειρα το γίου, κ βάθρων, μεγαλοπρεπῆἹερν Ναόν, Μουσεον, Πνευματικν Κέντρον, Βιβλιοθήκη, Ξεννες κα χει ναπαλαιώσει τ Γενέθλιον Οκημα το γίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ (2)

πίσης πρωτοστάτησε, μ προσωπικότητες τς λληνικς Κοινωνίας, ες τν σύστασιν το Σωματείου «Ο Φίλοι το Τάματος το θνους» μ σκοπν τν πραγματοποίησιν το Τάματος το Γέρου το Μορι Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, το ωάννου Καποδιστρίου κα τν λλων ρώων τς θνικς μας Παλιγγενεσίας,