Τα Δύο Μοντέλα

Πρώτο μοντέλο Πλάτωνα

  1. Μοντέλο Πλάτωνα εσωτερικής ισορροπίας. Όπου χρειάζεται συνεχής προσπάθεια να αναπτυχθεί η λογική ώστε να μπορεί να ισορροπεί την επιθυμία και το θυμό. Δεν νοείται παιδεία χωρίς να στηρίζεται σε μια τέτοια βάση και σχεδόν κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν στηρίζεται σε αυτή τη βάση. Αντίθετα το σύστημα που επηρεάζει τα διεθνή δρώμενα βιάζει συνεχώς την εσωτερική ισορροπία γιγαντώνοντας την επιθυμία για κατανάλωση και το θυμό να λύνονται οι διαφορές με πολέμους και αντιπαραθέσεις και με ποικίλες μεθόδους προσπαθεί να ατροφεί η λογική.


.

Δεύτερο μοντέλο Αριστοτέλη

2. Το δεύτερο μοντέλο είναι η μεσότητα της αρετής του Αριστοτέλη, όπου χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, ώστε οι πράξεις και οι σκέψεις μας να μην είναι ελλιπείς, ούτε υπερβολές. Να σημειωθεί ότι ο Αριστοτέλης βασίζεται στον Πλάτωνα και μάλιστα κάνει εξέλιξη του απόλυτα σωστού του Πλάτωνα με το να οριοθετεί το παραδεκτά σωστά στο μεσοδιάστημα της μεσότητας της αρετής. Εμείς μπορούμε να εξελίξουμε τη μεσότητα της αρετής σε μοντέλο του ανθρώπινου λάθους και και μαζί με το μοντέλο της εσωτερικής ισορροπίας να θεμελιώσουμε τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δεν νοείται παιδεία χωρίς ένα ξεκάθαρο μοντέλο ανθρώπινου λάθους και σχεδόν κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν στηρίζεται σε αυτή τη βάση

Τα δύο αυτά μοντέλα στοχεύουν στον ενάρετο άνθρωπο, τον άνθρωπο δηλαδή που μαθαίνει από τα λάθη του και προσπαθεί να τα περιορίσει και είναι ο μοναδικός τρόπος για να έχει κανείς ποιότητα ζωής γιατί είναι σε αρμονία με τον βασικότερο κανόνα ομαλής λειτουργίας των οντοτήτων στη Φύση που είναι ο κανόνας της ισορροπίας που εμπεριέχει όλους τους κανόνες. Δεν είναι τυχαίο που σχεδόν όλα τα φυσικά φαινόμενα για να αναλυθούν προσιορίζονται οι καταστάσεις ισορροπίας και περιγράφονται με μαθηματικές εξισώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα κοινωνικά φαινόμενα καθώς και για την ανθρώπινη συμπεριφορά που επηρεάζονται από την παιδεία. Βεβαίως η ισορροπία για να έχει νόημα θα πρέπει να είναι ευσταθής και όχι ασταθής, όπως είναι τώρα. Η ευσταθής ισορροπία εξασφαλίζεται από βασικές αρχές που έχουν καθολική εμβέλεια και αποδοχή, και τα δύο αυτά μοντέλα την έχουν αυτή την εμβέλεια.

Χαιρετισμούς,

=======================================================
Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος, MSCE, PhD
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τ. καθηγητής Πανεπιστημίου CSUF, USA
Πύργοι Θερμής, Μυτιλήνη, 81100
Tel. +30-22510-71762
E-mail: ihatz@aegean.gr
URL: http://www2.env.aegean.gr/labs/Remote_sensing/Remote_sensing.htm
________________________________________