Αντώνης Χ. Λαμπίδης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αντώνης Χ. Λαμπίδης γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς Κωνσταντινουπολίτες.

Απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής και πτυχιούχος του Βιολογικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάσθηκε σε ελβετική φαρμακευτική εταιρεία στα Τμήματα Marketing και Επικοινωνίας.

Αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά ιστορικού, λογοτεχνικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε θέματα ελληνικής Παιδείας και Γλώσσας. Ασχολείται ενεργά με την έρευνα και μελέτη της πνευματικής δημιουργίας του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Στα ενδιαφέροντα του συγκαταλέγεται η αναζήτηση πηγών της μουσικής δημιουργίας της καθ’ ημάς Ανατολής.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιστορικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών επί δύο συνεχείς διετείς θητείες και σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου.