Άννα Γ. Φαλτάϊτς 

Άννα Γ. Φαλτάϊτς

Δημοσιογράφος σε ελληνικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης από το 1997. Κάτοχος τίτλου MA στην Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες.

Αντιπρόεδρος του Λαογραφικού και ΕθνολογικούΜουσείου Μάνου και Αναστασίας Φαλτάϊτς (Σκύρος).

Έχει μεταφράσει στην αγγλική το βιβλίο του Κωνσταντίνου Φαλτάϊτς «Η Γρίππη στη Σκύρο» (1919) (“The Chronicle of the Spanish Flu on Skyros – Εκδόσεις Μουσείου Μ&Α Φαλτάϊτς, 2021).

Eχει επιμεληθεί και σχολιάσει το υπό έκδοση από το Μουσείο Μ&Α Φαλτάϊτς βιβλίο με τίτλο «Πώς Απέθανε η Μικρά Ασία – Η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή μέσα από τα ρεπορτάζ και το ημερολόγιο του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Φαλτάϊτς»

Έχει παραθέσει ομιλίες αναφορικά με το έργο και τη δράση του Κωνσταντίνου Φαλτάϊτς καθώς και αναφορικά με ιστορικά γεγονότα της νήσου Σκύρου.